אני נשבעת שב-TO DO LIST שלי כתוב "לעבור על כל העמודים באתר".

והנה, הגעת בדיוק לעמוד שעדיין לא הספקתי להגיע אליו (בסדר...)

בנתיים בעמוד הבית יותר כיף, יש שם מזגן